INGEN BRANDFARA RÅDER, Normal försiktighet vid eldning och 
grillning utomhus, 2024-02-29